כעשור לאחר מלחמת הימים, קמה תנועת שלום עכשיו, שחרטה על דגלה את הסיסמה "טוב שלום מארץ ישראל השלמה", כקונטרה לתנועות ההתיישבות ותנועות הימין. התנועה קמה בעקבות מכתב הקצינים, עליו תוכלו ללמוד בסרטון קצר זה. "דקה ישראלית על מכתב הקצינים" הופק בגל"צ לרגל יום השנה להקמתה של שלום עכשיו. ב-6.3.1978 פרסמה קבוצה של מאות חיילים וקצינים במילואים את "מכתב הקצינים", מכתב פומבי לראש הממשלה דאז מנחם בגין, הקורא לו שלא לפספס את חלון ההזדמנויות מול מצרים ולהעדיף הסכם שלום על פני ארץ ישראל השלמה.