תומר פרסיקו על גוש אמונים

באתר זה, תוכלו לקרוא ניתוח של פרסיקו בנוגע ל"עלייתו ונפילתו של גוש אמונים, או כשלון הניסיון היהודי האחרון להתנגד לתהליך החילון".
בפרסיקו מנתח את מהות המדינה במשנתו של הרב קוק, ואת גוש אמונים כזרוע הביצועית של רעיונות אלו. הרב קוק טען שהכל קודש: תורת ישראל וארץ ישראל – חד הם. פרסיקו מסביר מדוע ואיך הנאמנות הזו קרסה.

משרד ראש הממשלה. לשכת העיתונות הממשלתית. מחלקת הצילומים, צלם – משה מילנר