בעמוד זה ניתן לצפות בשיחה קצרה בין שלומית נאור (ראש רשת בתי המדרש הפלורליסטיים) והרב ד"ר אריאל פיקאר על פרשת 'יתרו' מזווית אקטואלית, דרך סיפור מנהיגותו של משה וההכוונה שהוא מקבל מחותנו, יתרו כהן מדיין, אשר מייעץ לו למנות שרים שיעזרו לו בהנהגת העם וטיפול בענייניו הפנימיים: "וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים". יתרו שומע על הנסים שקרו לעם ישראל תחת הנהגת משה, ומגיע אל משה, הניצב מתחת להר האלוהים. הוא רואה שמשה קורס תחת עומס ההנהגה, כי הוא מרכז את כל הסמכויות אצלו. משה חושב שהוא הצינור לתורה, ורק הוא יכול להעביר אותה לעם. יתרו תופס את תפקידו כיועץ הארגוני הראשון, מעין קואוצ'ר למשה, ומציע לו למנות שרי אלפים ושרי עשרות שיעזרו לו בהנהגה. יתרו הנוכרי אומר למשה שאם יש לו אמון בתורה, אז אתה צריך גם אמון באנשים.

מכאן, אנו לומדים כי דרך החוויה של הזרות וההסתכלות מבחוץ של יתרו על עם ישראל משה לומד סודות גדולים– סוד החיבור המשפחתי וחלוקת נטל העבודה. מכאן, עולות גם שאלות רלבנטיות לימינו: מה יש לנו ללמוד מהזרים הנמצאים סביבנו היום? מה הם רואים עלינו, על החברה הישראלית שאנחנו מתעוורים מלראות? איזה שיעור אנחנו יכולים ללמוד מהמתגיירים בקרבנו, על הדרך בה אנו נוהגים איש כלפי רעהו וכלפי אשתו?

השיחה הוקלטה והועלתה למדור 'פרשה בשניים' של אתר Mako ב-20/01/10, כיוזמה משותפת עם רשת בתי המדרש בישראל.