תל אביב-יפו

מדריכים

הצג תכני מדריכים נוספים

ארכיאולוגיה ביפו

ארכיאולוגיה ביפו

האתר של רשות העתיקות יודע לספר לנו על החפירות שהתבצעו בעיר. בחפירות אלו התגלו שרידים מתחת לשוק הפשפשים מהתקופה ההליניסטית 

הצג פחות תכני מדריכים