בעמוד זה ניתן לצפות בכתבה מתוך התכנית 'יומן' בערוץ 1, העוסקת באפשרות הקיימת כיום בפני בני זוג המעוניינים להתחתן לקיים טקס נישואים שלא דרך הרבנות הראשית. טקסים אלו ניתנים לעיצוב בהתאם לרוחם והעדפותיהם של בני הזוג, בין אם הם מעוניינים בחתונה הלכתית כדת משה וישראל ובין אם בחתונות אחרות.

הכתבה מציגה את הדמויות הפועלות מאחורי מיזם החתונות שלא דרך הרבנות, המניע שלהן והאופן בו הוא משקף שינויים בחברה הישראלית, המתקשרים גם לעמדות פמיניסטיות-שוויוניות. כמו כן, היא משתפת ומביאה את סיפוריהם של בני זוג שהתחתנו בחתונה שלא דרך הרבנות, השיקולים שהביאו אותם להחלטה והאופן בו בחרו לעצמם דרך המתאימה ומשקפת את תפישת עולמם האישית, כמו גם את הקשר שלהם למסורת ישראל.