בעמוד זה ניתן להאזין ולקרוא את מילות השיר 'הללויה' בביצוע אייל גולן. שיר זה, שמילותיו לקוחות מספר תהלים והולחן ע"י יוסי בן דוד, הפך לאחד השירים הפופולריים ביותר לטקסי חתונות בישראל. העיבוד המוזיקלי הייחודי לשיר כולל שופרות ויוצר אווירה עוצמתית ורבת רושם.

מילות השיר המלא:

הללויה
הללו אל בקודשו
הללוהו ברקיע עוזו

הללוהו בגבורותיו
הללוהו כרוב גודלו
הללוהו בתקע שופר

הללוהו בנבל וכינור
הללוהו בתוף ומחול
הללוהו במינים ועוגב
הללוהו בצלצלי שמע
הללוהו בצלצלי תרועה

כל הנשמה תהלל יה הללויה