בעמוד זה ניתן להאזין לשיר 'וארשתיך לי' בביצוע סיני תור. שיר זה מבוסס על הפסוקים מספר הושע ב' כא-כב, המתאר את הקשר בין הקב"ה לעם ישראל כחתונה, ומכאן גם הקשר שלו לטקס הנישואין. השיר הפך לאחד השירים המוכרים והפופולריים לחתונות, בעיקר בעולם הדתי. הוא זכה לביצועים רבים, וכאן הוא מובא באחד מביצועיו הפופולריים ביותר.

מילות השיר המלא:

וארשתיך לי לעולם

וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים

וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'