השופר כשעון מעורר- הרב עמיאל

בעמוד זה ניתן לקרוא את הקטע המלא שכתב הרב משה אביגדור עמיאל, לשעבר רבה הראשי של תל אביב ואחד מהוגי הדיעות הבולטים בציונות הדתית, העוסק בקשר שבין תפקידו של השופר לזה של השעון המעורר. לטענתו, השופר תפקידו אחד- לעורר את האנשים לתשובה באמצעות חוש השמיעה, בדומה לשעון המעורר הרגיל, שתפקידו להעיר אנשים משנתם.

הקטע המלא:

יש שעון פשוט המורה על השעות, ויש שעון מעורר שמלבד התפקיד של כל שעון יש לו עוד תפקיד אחד: לעורר את הישנים ולהקיץ את הנרדמים. הראשון פועל את פעולתו רק באמצעות חוש הראייה, והשני גם על ידי חוש הראיה וגם על ידי חוש השמיעה. ראש-השנה הוא מעין שעון, השעון המעורר. הוא לא רק מורה את השנים, כמו שעון את השעות, הוא גם מקיץ, על ידי חוש השמיעה של קול השופר הקורא: "עורר ישנים משנתם והקיצו נרדמים מתרדמתכם.