בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון ביתי ארוך יחסית (כ-7 דקות) המתעד את הדלקת נר ראשון של חנוכה בבית המדרש המרכזי של חסידות חב"ד '770' בברוקלין, ניו יורק. בסרטון נראה החזן משה טלישבסקי מדליק ומברך על הנרות את הברכות המסורתיות: "…אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר של חנוכה" ו-"…שעשה נסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה", יחד עם ברכת 'שהחיינו' (שמברכים רק בנר הראשון). לאחר מכן, שר טלישבסקי את ברכת 'הנרות הללו'. כמקובל בחסידויות רבות, חנוכה הוא חג של התכנסות והתוועדות מסורתית, המצוינת בשירת ניגונים חסידיים משותפת, וכך נעשה גם בחסידות חב"ד. בנוסף, ניתן לראות כיצד משתמשים בחנוכייה גדולה במיוחד לצורך 'פרסום הנס'- עניין המקבל מקום מרכזי בחב"ד כיום, באמצעות המנהג להציב חנוכיות ענק הנראות למרחק במקומות ציבוריים ומרכזיים.