בעמוד זה ניתן לצפות בסרטון קצר מתוך אתר 'כאן', המוקדש לתופעת האנטישמיות ברשת דרך היכרות עם מספר סמלים אנטישמיים נפוצים: הספרות 14, 18, 88, הסימן ((())) ועוד. גם כיום, למעלה מ-70 שנה לאחר סיום מלחה"ע ה-2, ניתן להיתקל באנטישמיות גם ברשת האינטרנט, אותה מפיצים פעילים ניאו נאציים ברחבי העולם. כיצד ניתן לזהות אותה ולהתמודד עמה? בכך עוסקת כתבה קצרה זו, המרחיבה על התופעה וחושפת אותה לקהל הישראלי הרחב.