ברכת 'ברוך שפטרני' המסורתית לאב בר המצווה (עם תרגום ותעתיק לאנגלית)

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את נוסח ברכת 'ברוך שפטרני' המסורתית, אשר נהוג כי אב בר המצווה מברך את בנו כחלק מטקס העלייה לתורה שלו. ברכה זו מתארת את האקט ההלכתי בו משתחרר האב מאחריות למעשי בנו, מאחר והוא כבר נחשב טכנית לבוגר לפי המסורת היהודית ונמדד לפי מעשיו הוא. על אף שברוב הקהילות נהוג שהברכה נאמרת רק ע"י האב, ישנן גרסאות נוספות בהן גם האמהות מברכות והבנות מבורכות במקביל לברכה של האב על הבן, או שהברכות משולבות יחד.